Regulamin przekazywania darowizn

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA DAROWIZN NA STRONIE https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/

 

 • 1. Postanowienia wstępne
   1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Fundację Rozwoju Pasji JoséSong (dalej: „Fundacja”) z siedzibą
    w Michałowice-Wieś (ul. Poniatowskiego 2a, 05-816 Michałowice-Wieś), KRS: 0001055850, NIP: 5342668301, REGON: 526280334, zwaną dalej Fundacją usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/, przekazywanie darowizn pieniężnych,  na działania statutowe Fundacji.
   2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez
    to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony  https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/ w celu przekazania darowizny.
   3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza
    i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
   4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/.
 • 2. Zasady przekazywania darowizn na stronie\
   1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wyślij darowiznę”
    na stronie https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
   2. Przekazywanie darowizn na stronie https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/ odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU S.A.
    z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
   3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
   4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
   5. Za pośrednictwem w/w strony można przekazywać darowizny jednorazowe
    lub darowizny cykliczne (patrz niżej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej
    ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
   6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych
    na stronie https://www.josesong.org.pl/wesprzyj-nas/ lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 • 3. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU
  1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: kontakt@josesong.org.pl
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie
   z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
   1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
   2. elektronicznej poprzez formularz: https://www.payu.pl/pomoc/ telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca),
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni
   od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać zgłoszenie e-mail
   na adres: kontakt@josesong.org.pl. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.